Busness a Rheolaeth

Cyfleoedd Adwerthu

Gyrfaeodd yn Ddiwydiant

Hyfforddiant Arfon Dwyfor – Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol gyda chyflogwyr bach, canolig a mawr i ddarparu hyfforddiant ac asesiad o ansawdd tuag at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i weithwyr yn y gwethle.

Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru. Rydym yn hyfforddi drwy’r dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac yn ei gefnogi a hyrwyddo fel yr angen i gymundeau rydym yn gwasanaethau.

Datganiad o Fwriad

Hyrwyddo dysgu gydol oes, ymateb i amrywiaeth a darparu cyfleoedd dysgu dweyieithog o’r radd flaenaf fel y gall pob un o’n dysgwyr gyrraedd eu potensial wrth i ni ddatblygu ein staff yn barhaus.

Datganiad o Weledigaeth

Ein Gweledigaeth ni yw: Flwyddyn ar ôl blwyddyn bydd HAD a’i bobl yn cael eu cydnabod fel y darparwyr dwyieithog gorau a’r rhai â’r mwyaf o alw amdanynt yn y naes hyfforddiant galwedigathol yng Nghymru.

Twitter Bird

Elena’s Qcf Diploma in Children’s Care

Elena Williams has completed Qcf Diploma in children's care, learning and development level 3 framework. Elena, previously of Meithrinfa Hen Ysgol, Porthmadog has now moved on to Ysgol Y Gorlan in Tremadog. If you or someone you know, would like to do a...

read more

HAD yn y POD, Môn CF – Twf Swyddi Cymru

Fydd HAD yn y POD, Sgwar y Farchnad, Caergybi ar Ddydd Gwener 2il o Ragfyr 2016. Fydd hwn yn gyfle i chi ddod draw i gyfarfod ni ag i ofyn unrhyw gwestiynau ganddo’ch ynglŷn â Thwf Swyddi Cymru a sut gall y rhaglen helpu eich...

read more

Taclo Stigma Llythrennedd

Gan Mark Church. Mae lawer o astudiaethau wedi darganfod fod un mewn deg o oedolion yng Nghymru gyda Llythrennedd o dan Level 1. Mae llawer yn teimlo fod yna stigma o amgylch y mater ac yn osgoi i siarad am dano. Mi nes i adael ysgol yn methu darllen nac ysgrifennu yn...

read more

Prentisiaeth School Lane Pre-School

Cymerwyd Simon Burrows ar fel prentis gyda School Lane Pre-School, Llandudno yn Orffennaf 2014. Doedd Simon ddim yn rhy sicr sut i ddelio gyda hawlia i gwblhau cymwysterau ysgrifen, am ei fod yn ddyslecsig. Gyda chefnogaeth a chymorth gan ei aseswr Jamie Norris o ADT,...

read more

Gweithwyr Magnox

Gweithwyr Magnox sydd wedi cyflawni Prentisiaeth mewn Datgomisiynu Niwclear Level 2.  O’r Dde i Chwith, Brian Jones, Timothy Morris, Mark Honebone, Kevin Owen.  Mae Richard Gough and Gary Knight ar goll o’r llun.

read more

Pin It on Pinterest

Share This